fbpx

Επενδύοντας στο Εργαστήριο του Φαρμακείου

Σήμερα, οι ανάγκες των ασθενών έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση να έχει στραφεί στην εξατομικευμένη και προσωποκεντρική θεραπεία.

Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό να ασχοληθεί με αυτό που διδάχτηκε, να ποιεί δηλαδή φάρμακα.

Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό να ασχοληθεί με αυτό που διδάχτηκε

Μπορεί μέσα από αυτό να διαφοροποιηθεί και να αναπτύξει έναν τομέα στο φαρμακείο του, ο οποίος σε βάθος χρόνου θα αποφέρει και οικονομικά οφέλη.

Από την άλλη πλευρά, ο ασθενής-πελάτης θα είναι σε θέση να βρει θεραπεία προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Τα γαληνικά σκευάσματα χορηγούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Μη κυκλοφορούσες φαρμακευτικές μορφές

Αλλαγή της μορφής (πχ. από στερεά σε υγρή), όπως για παράδειγμα στα βρέφη, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους.

Μη κυκλοφορούσες περιεκτικότητες

Αλλαγή της περιεκτικότητας του φαρμάκου, όπως για παράδειγμα σε παιδιά που απαιτείται μικρότερη δόση.

Αλλαγή των οργανοληπτικών ιδιοτήτων

Όπως γεύση, οσμή και χρώμα, με στόχο την ευκολότερη λήψη του φαρμάκου.

Αλλαγή εκδόχου

Στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής εμφανίζει αλλεργία ή πάσχει από διαβήτη ή εμφανίζει δυσανεξία στη λακτόζη, είναι δυνατή η αντικατάσταση του εκδόχου από λακτόζη σε σουκρόζη ή άλλα, διευκολύνοντας έτσι τη χορήγησή του.

Ελλειπτικά - Αποσυρμένα Φάρμακα

Σε περιπτώσεις όπου ένα φάρμακο βρίσκεται σε έλλειψη ή έχει αποσυρθεί από την τοπική αγορά, είναι δυνατή η παρασκευή του αντίστοιχου γαληνικού στο εργαστήριο του φαρμακείου.

Ορφανά Φάρμακα

Αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία φαρμάκων και αφορούν σε σπάνιες σοβαρές ασθένειες.

Σε περιπτώσεις όπου δεν κυκλοφορεί ένα εμπορικό ορφανό φάρμακο, το γαληνικό εργαστήριο του φαρμακείου, κατόπιν εντολής ιατρού, μπορεί να παρασκευάσει το συγκεκριμένο φάρμακο.

Κτηνιατρικά Φάρμακα

Ο αριθμός των κτηνιατρικών φαρμάκων είναι πολύ περιορισμένος και ορισμένες φορές επιβάλλει την παρασκευή τους στο γαληνικό εργαστήριο του φαρμακείου.

Επίσης, μπορεί να απαιτείται αλλαγή της δόσης ή της γεύσης.

- Ομοιοπαθητικά Φάρμακα

Χαρακτηρίζεται ως γαληνικό σκεύασμα από τον ΕΟΦ, το οποίο παράγεται στο εργαστήριο του φαρμακείου με ευθύνη του φαρμακοποιού κατ’ εντολή του ομοιοπαθητικού ιατρού.

Ο χώρος του σύγχρονου γαληνικού εργαστηρίου πρέπει να είναι ξεχωριστός από το υπόλοιπο φαρμακείο

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Προκειμένου να γίνουν όλα τα παραπάνω εφικτά, ο φαρμακοποιός οφείλει να εκπαιδεύεται διαρκώς και να ενημερώνεται.

Οφείλει να αναζητά έγκυρες πηγές και να συμβουλεύεται όσο το δυνατόν πιο πρόσφατες έρευνες, πηγές πληροφοριών και μελέτες, έτσι ώστε να είναι σε συνεχή επαφή με τις τελευταίες θεραπευτικές μεθόδους και τις φαρμακευτικές αγωγές.

Ο χώρος του σύγχρονου γαληνικού εργαστηρίου πρέπει να είναι ξεχωριστός από το υπόλοιπο φαρμακείο (εντός του φαρμακείου), μεγέθους τουλάχιστον 50 τ.μ., με πάγκους φτιαγμένους από κατάλληλα αντιμικροβιακά υλικά, με πάτωμα χωρίς γωνίες, ώστε να προφυλάσσεται από την προσκόλληση μικροβίων και ο εξοπλισμός να είναι σύγχρονος και ανάλογος με τις φαρμακοτεχνικές μορφές που θέλει να παρασκευάσει ο φαρμακοποιός.

Το ελάχιστο που χρειάζεται είναι ένας ζυγός ακριβείας και πιστοποιημένες πρώτες ύλες.

Για παράδειγμα, παρασκευές υψηλού ρίσκου απαιτούν ανεξάρτητο χώρο με ειδικά φίλτρα που ρυθμίζουν την πίεση.

Από την άλλη, για την παρασκευή ομοιοπαθητικών, χρειάζονται δυναμοποιητής, εμβροχρέας κονέων, καψουλιέρα κτλ.

Τέλος, η σήμανση του τελικού σκευάσματος πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά και να υπάρχει ιχνηλασιμότητα, ώστε να υπάρχει αρχείο καταχωρημένο για κάθε ζήτηση.

Οδηγός της καλής πρακτικής  στο εργαστήριο του φαρμακείου

Έλεγχος των πρώτων υλών

Με κάθε παράδοση πρώτων υλών για το εργαστήριο, θα πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα της πρωτογενούς συσκευασίας τους.

Για κάθε δοχείο, είναι επίσης απαραίτητο να ελέγχεται η αντιστοιχία μεταξύ της ετικέτας και του δελτίου παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής διαθέτει πιστοποιητικό ανάλυσης, τότε ο φαρμακοποιός δεν έχει κανέναν έλεγχο να εκτελέσει.

Ελλείψει τέτοιου εγγράφου, ο φαρμακοποιός πρέπει να επαληθεύσει ότι η πρώτη ύλη είναι σύμφωνη με τη γενική μονογραφία "Ουσίες για Φαρμακευτική Χρήση" της Φαρμακοποιίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η πρώτη ύλη επιστρέφεται στον προμηθευτή ή καταστρέφεται.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης, μια ετικέτα πρέπει να αναφέρει την κατάσταση της πρώτης ύλης: "εκκρεμεί για έλεγχο", "αποδεκτό" ή "μη αποδεκτό".

Παρασκευή φαρμακοτεχνικών μορφών

Ακόμη και αν ο φαρμακοποιός μπορεί να αναθέσει στον αρμόδιο συνεργάτη του την εκτέλεση του παρασκευάσματος, αυτό γίνεται υπό την πλήρη ευθύνη του.

Κάθε εργασία καταγράφεται σε ένα φάκελο παρτίδας και οι εγγραφές γίνονται σε κάθε στάδιο της παρασκευής.

Η απελευθέρωση

Η απελευθέρωση είναι απαραίτητη για να περάσει το παρασκεύασμα από το εργαστήριο στον πάγκο για παράδοση στον ασθενή.

Μόνο ένας φαρμακοποιός μπορεί να είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση (αποδοχή ή απόρριψη) των τελικών παρασκευασμάτων.

Η απόφασή του επισημοποιείται με έκθεση που περιλαμβάνεται στον φάκελο παρτίδας του παρασκευάσματος.

Η παρακράτηση δείγματος

Ελλείψει πιστοποιητικού ανάλυσης από τον προμηθευτή, κάθε παρτίδα πρώτης ύλης πρέπει να υποβληθεί σε δειγματοληψία και να διατηρηθεί.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης και για κάθε παρτίδα τελικών παρασκευασμάτων, εκτός από αυτά που είναι εξατομικευμένα, εφόσον παρασκευάζονται για έναν μόνο ασθενή.

Υπεργολαβία

Αν ένας φαρμακοποιός δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα για να δημιουργήσει ένα παρασκεύασμα, μπορεί να το αναθέσει σε άλλο φαρμακείο, βάσει γραπτής σύμβασης υπεργολαβίας.

Το τεχνικό παράρτημα της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που εξασφαλίζουν τον έλεγχο και την ποιότητα του παρασκευάσματος.

Ακόμη και αν ο εντολέας φαρμακοποιός δεν συμμετέχει στην προπαρασκευαστική πράξη, πρέπει να ελέγξει τη συμμόρφωση κατά GPP από τον πάροχο της υπηρεσίας.

Για τον σκοπό αυτό, ο υπεργολάβος πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι έχει ακολουθήσει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Η ευθύνη του εντολέα φαρμακοποιού είναι σημαντική, διότι από τη στιγμή που το τελικό προϊόν φεύγει από τον παρασκευαστή, είναι σημαντικό να διατηρηθεί στην κατάσταση την οποία παρέλαβε το προϊόν ή να αποθηκευτεί σωστά και για τον χρόνο που έχει υποδείξει ο υπεργολάβος.

Γιάννα Περγαντά, Φαρμακοποιός
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων